Produkty

 • 5’2″ (157cm) 19.5″ (49.5cm) 2.5″ (6.35cm) 28.5L
 • 5’0″ (152cm) 19″ (48cm) 2.2″ (5.6cm) 23.7L
 • 5’4″ (163cm) 20″ (50.8cm) 2.8″ (7.1cm) 34L
 • 5' 10"
 • 5' 6"
 • 5' 8"
 • 5' 2"
 • 5' 4"
 • 5' 6"
 • 50cm - 60cm nastavitelný
 • 41 - 51cm nastavitelný
 • 133
 • 136
 • 139
 • 142